Microhidro

Constructii hidroenergetice la cheie

Lucrari constructii :

 • baraje/captari de apa si amenajari de maluri
 • aductiune   
 • cladire tehnica  - casa centralei

Lucrari electrice 

 • racord la retea 20 kV
 • instalare transformator 20/0.4 kV si celule MT
 • instalare turbina si generator 
 • instalare dulapuri de comanda si control turbina
 • integrare SCADA 

Lucrari de telecomunicatii

 • realizarea conexiune la distanta radio/satelit/fibra optica
 • realizare cale de comunicatii generator/captare 
 • sisteme de supraveghere video / efractie / incendiu

Dispecerizare / mentenanta preventiva si corectiva

Fotovoltaic

Proiectare si autorizare 

 • studii de specialitate si obtinere ATR 
 • proiect tehnic
 • obtinere avize si atuorizatii

Implementare

Lucrari constructii :

 • structuri metalice pentru amplasare panouri
 • suruburi de fixare tip krinner
 • imprejmuiri si drumuri de acces

Lucrari electrice 

 • racord la retea 20 kV
 • instalare posturi de transformare 20/0.4 kV 
 • instalare panouri fotovoltaice
 • instalare invertoare
 • integrare SCADA 

Lucrari de telecomunicatii

 • realizarea conexiune la distanta radio/satelit/fibra optica
 • sisteme de supraveghere video / efractie 

Dispecerizare / mentenanta preventiva si corectiva

Centrale electrice pe baza de biomasa

 • fundatii
 • structuri monolitice din beton armat 
 • confectii metalice

Parcuri eoliene

 • proiectare si autorizare racord electric, instalatii interioare parc eolian
 • implementare lucrari electrice la cheie 
 • instalare turbine 
 • mentenanta preventiva si corectiva